Press ESC to close

Vương Định

Mình là sáng lập của Mautic Việt Nam – Blog về Kinh Doanh Online. Hướng tới nội dung chất lượng, mang tính thực chiến về kinh doanh online. Những kiến thức mà mình chia sẻ hầu như là miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn biết tới mình thì cũng nên đầu tư cho 1 số sản phẩm ebook, khóa học có phí. Vì mình tin nó phù hợp & thực sự có thể giúp bạn tiến bộ với kiếm tiền online & kinh doanh.

>